Rådgiverteamet Alectia, RUM og GRÜN renoverer 116 boliger

04.08.2014

Boligorganistationen Civica har valgt rådgiverteamet ALECTIA, RUM og Landskabslaboratoriet GRÜN til renovering af Munkebjergparken i Odense. 

Munkebjergparken er en afdeling med 38 boliger på Bramstrupvej fordelt på fire blokke og 78 boliger på Munkebjergvej i en blok.

Som et led i fremtidssikringen af Munkebjergparken er der udarbejdet en helhedsplan for afdelingen der omfatter renoveringsarbejder af klimaskærm og installationer, samt ombygninger i forbindelse med sammenlægninger af mindre boliger og indretning af tilgængelighed. De resterende boliger, som ikke sammenlægges eller indrettes for tilgængelighed skal moderniseres ved nye køkkener og bad. 

Med udgangspunkt i, og med respekt for det forudgående forløb, vil rådgiverteamet ALECTIA, RUM og Landskabslaboratoriet GRÜN forestå viderebearbejdningen af renoveringsprojektet med afsæt i den udarbejdede helhedsplan, skitseoplæg, tilstandsrapport m.m. og fortsætte processen med styregruppen, samt i sidste ende at aflevere et godt og mangelfrit byggeri til Civica på Munkebjergparken i Odense.