Helhedsplan med synergier

03.08.2015

Vejle Kommune har i juni måned godkendt helhedsplan og skitseforslag, som skal sikre en sammenhængende løsning for Petersmindeskolen og –hallen med fokus på synergier og shared spaces.

I helhedsplanen kobles skolen og hallen fysisk sammen i form af et nybygget/ombygget multihus-område med ny multisal, cafe, madlab, SFO/klub, musiklokale og øvelokale. Skolen udvides med et projektbånd, der supplerer hjemområderne med alternative læringsmiljøer. Hallen og omklædningsrum renoveres, og der etableres fitness på 1.sal i det nuværende cafeteria.

RUM har faciliteret brugerprocessen, som har afdækket synergier på tværs af en bred projektgruppe sammensat af ledelse fra de involverede parter, samt repræsentanter fra en lokal initiativgruppe.

Projektgruppens arbejde har løbende været trykprøvet i tilknyttede referencegrupper bredt sammensat af ansatte og brugere fra henholdsvis idræts- og fritidsforeningerne og skolen.

Både skole og fritidslivet har vist vilje og stort engagement til at se perspektiver i sameksistensen og samskabelsesprocessen er nu udmøntet i en samlet model opbakning på tværs af mange interessenter.

RUM er bygherrerådgiver, når projektet udbydes til realisering i totalentreprise. Forventet ibrugtagning juni 2017.