RUM tegner forslag til Nydamskolen Sønderborg

03.02.2014

RUM er udvalgt som deltager i totalrådgivningskonkurrencen om nyopførelse af Nydamsskolen Sønderborg.

Sønderborg Kommune har besluttet sig for at nyopføre en del af Nydamskolen, en eksisterende 2-sporet skole fra 1970'erne. Det er blevet planlagt, at en eksisterende og utidssvarende undervisningsbygning på ca. 1950 m² skal nedrives for at skabe plads til en ny undervisningsbygning.

Den nye bygning på ca. 2500 m² skal kunne rumme hjemområder til 0.-6. årgang samt faglokaler til hjemkundskab og fysik.

På sigt ønsker kommunen at nedrive den resterende del af den eksisterende skole på ca. 3000 m² og opføre en ny undervisningsbygning med hjemområde til udskolingen, skoletorv, læringscenter, administration og personalefaciliteter for en samlet sum på ca. 66 mio. 

For at sikre sammenhæng i den nye skole, som skal opføres af to omgange, skal der udarbejdes et forslag til hovedgreb for den samlede nye skole.

Til projektet danner RUM team med Kontur arkitekter og Søren Jensen rådgivende ingeniørfirma. Samme team, som står bag Kolding HF & VUC i DesignCity, som i øjeblikket er under udførelse.

Vi ser frem til at byde ind med vores store erfaring indenfor skolebyggeri.