Film om Sølystskolen i Silkeborg

14.10.2014

Nohr-Con har i forbindelse med årets konference om fremtidens skole besøgt Sølystskolen i Silkeborg, som også var blandt de nominerede skoler til prisen som Årets Skolebyggeri. Besøget er resulteret i en lille film, hvor elever og lærere fortæller om hvordan de oplever de nye rammer og implementeringen af den nye Skolereform.

Den pædagogiske udvikling har været drivende kraft for design af byggeriet. Processen, som har været forankret i et tæt samspil mellem skolen og RUM, blev i forbindelse med nomineringen beskrevet som forbilledlig. Det afspejles da også i filmen, hvor repræsentanter for lærerne udtrykker stor tilfredshed med brugerinddragelsen og personalets indflydelse på projektets udvikling.

Se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=wJIm5pUimak#t=18

RUM vandt i 2011 opgaven som totalrådgiver ifm. modernisering af Sølystskolen, som tog afsæt i sammenlægningen af Nørrevangskolen og Nordre Skole. Kimen til projektets udvikling har været helhed og samspil mellem nyt og gammelt ud fra devisen: ”Størst mulig værdi for pengene”. 

Sølystskolen byder nu velkommen til en ”ny skole” der rummer både transparente og mere lukkede læringsrum samt karakterfulde rum-møbler, der skaber anderledes steder til leg og læring. Landskabet inviterer til bevægelse og udendørs ophold. Et gennemgående fokus på samspil mellem skole og lokalsamfund afspejles i en offentlig sti, der leder direkte ind gennem skolens center med folkekøkken, læringscenter og café.