Ny administrations bygning med minimal støj

Ny administrations bygning for Dangødning i Fredericia er designet med fokus på at sikre et godt indeklima med særlig opmærksomhed på støj, trods placering på havnens tungt trafikerede areal.

Det var bygherres ønske at sikre større kontakt mellem medarbejderne, at reducere støjgener fra den tunge trafik samt skabe væsentlig bedre indeklima end i den gamle bygning. 

Med udgangspunkt i analyser af den komplekse kontekst på havnearealerne pegede RUM på en placering af den nye administrations bygning på Møllebugtvej 9, nær øvrige administrationsbygninger med tilpasset udsigtsskile mellem containeroplag samt hævet rørføring til ”tank øen”. 

For at reducere støjgener trækkes bygningen væk fra støjkilden – vejen – og hæves op på en plint, hvilket også fungerer som en sikkerhedsforanstaltning i forhold til påkørsel. For at holde trafikstøjen ude opføres administrationsbygningen som tungt hus i betonelementer. Bygningen fremstår som en ”hjørnebastion” – lys mod mørk granit - og passer således ind i det hårde, urbane miljø på industrihavnen. 

De smalle vindues bånd der vrider sig rundt om facaden, er udstyret med tre-lagsruder for at mindske støjgennemtrængning. Vinduernes udformning sikrer udsyn og skaber varierede kig ud over bugten. Samtidig er de designede med et lille udhæng der mindsker risikoen for solgener (blænding og overophedningsgener). 

Indvendigt er bygningen organiseret med et klart greb: et centralt ankomstrum skaber åben forbindelse helt op til tagfladen. På tagfalden har medarbejderne mulighed for udeophold væk fra trafikken og med fantastisk udsigt over vandet. Det dobbelthøje ankomstrum sikrer kontakt mellem ankomst og arbejdsplads.

De sekundære funktioner (depot, toiletter m.m.) danner ryg for trappen, mens mødelokaler, frokoststue og arbejdspladser spænder rundt om trappen. De åbne arbejdspladser er placeret på 1.sal for at skabe udsyn, godt naturligt lys og mindske støjgener fra vejen.