Borgernes hus i Give

16.06.2014

Projektforslaget, som kommer til at ligge til grund for Gives nye Kulturhus er nu vedtaget af byggeudvalget. Projektforslaget er udarbejdet af RUM. Kulturhuset får rammer til udfoldelse af leg og kreativitet i et åbent miljø, som kan bruges af alle aldersgrupper. Der bliver plads til såvel bibliotek, mødesteder og værksteder, der kan benyttes af byens foreninger.

Kultur- og Idrætsudvalget har fået præsenteret projektforslaget. Formanden for udvalget Dan Arnløv Jørgensen udtaler hertil:

”Det tegner til at blive et rigtig spændende hus. Et sted for oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og udfoldelse. Stedet der kan forbinde hjem og skole, skole og fritidsaktiviteter samt hjem og arbejde. Byens samlingssted, hvor man kan mødes til socialt samvær og hygge. Et levende hus, hvor partnerskaber mellem det offentlige bibliotek og borgerne er et grundvilkår, og hvor fleksibel indretning understøtter resultaterne af dette i form af fx udstillinger og arrangement.”

RUM har kørt processen i to parallelle spor: Bruger- og borgerinddragelse med fokus på kortlægning af ønsker og behov til funktioner og en involverende analyse af mulige synenergier og arealrationaler. I det andet spor har vi arbejdet med projektets tekniske aspekter: Miljø og planforhold, analyse af bymæssig placering samt totaløkonomiske betragtninger.

Give i Live, der har været med i hele processen, er også glade for udsigten til at få et stort kulturhus, der kan rumme alle de aktiviteter, som borgerne i Give har ønsket sig. Finn Knutzen, formand for Give i Live udtaler:

”Vi er rigtig glade for projektforslaget. Huset får med det fremlagte forslag et spændende og lidt råt udtryk, som både ude og inde signalerer imødekommenhed, aktivitet og plads til udfoldelse. Vi får den samlingssal, som vi har ønsket os, der bliver plads til foreninger og det er ikke mindst attraktiv at bo i samme hus som biblioteket. Give Borger og Kulturhus bliver et åbent hus, der rækker ud i lokalsamfundet.”

Det gamle rådhus, der i nogle år har været brugt som kulturhus lukker ned 1. juli 2014. Alle de foreninger, der har brugt lokalerne har fundet mulighed for at benytte andre lokaler i det år ombygningen til nyt Borger og Kulturhus står på.

Nedrivning af sidebygningerne til det gamle rådhus går i gang med udgangen af august 2014 og selve ombygningen starter i begyndelsen af november. Give Borger og Kulturhus skal stå færdigt, så det kan indvies til efterårssæsonen i 2015.