Konstruktørpraktikanter - efterår 2018

RUM har et særdeles frugtbart samarbejde med konstruktøruddannelserne og tegnestuen arbejder målrettet med at sikre, at fremtidens konstruktører får et solidt, varieret praktikforløb i tegnestuens regi som en integreret del af uddannelsen.

Næste optag af konstruktørpraktikanter er efterår 2018.

Ansøgninger stiles til ansoger@rumarkitektur.dk